Sproghjørnet

Sproghjørnet

Sprog og skriftsprogstimulering, leg med læring i form af bogstaver og tal via ordkort, er en gennemsyret del af Løvsprings hverdag, lige fra vuggestue til børnehaven.
Ordkort oplevelses og ses synligt i og på skovdage, haldage, samlinger, bålaktiviteter, cykelture, madlavning osv. Derudover vil førskole børnene efter jul få en førskolemappe, hvor de har mulighed for at lave og tilegne sig viden om små skoleopgaver.

Sproget giver barnet mulighed for at begå sig i sociale sammenhænge, indgå i fællesskaber og skabe relationer. Gennem sproget lærer barnet at forstå sig selv og omverdenen. Vi vil styrke det enkelte barns selvværd og sproglige kompetencer, da vi mener det er grundlæggende, at barnet kender sig selv og oplever at være værdifuld i kraft af sin væren (Marte meo).

Klik her for at se Løvsprings sprogpolitik.