Slåskultur

Slåskultur

Hvad er slåskultur for noget og hvad er de pædagogiske værdier i legen?

”Ved slåskultur forstår jeg kamplege, hvor to eller flere mennesker står over for hinanden og gennemfører en slåskamp efter faste regler og ritualer i en overskuelig, beskyttet ramme. På et dybere plan handler slåskultur om at finde de rigtige holdninger og værdier, altså om, hvordan to modstander møder hinanden” (citat, Michael Blume*)

Slåskultur handler om kompetenceudvikling via bevægelseshandlinger ved brug af egen krop. Slåskultur giver det enkle barn kropslige og sociale erfaringer, som via sansepåvirkninger bliver omdannet til kognitive erkendelser. I korte træk handle slåskultur om, at give barnet muligheder for, at lære sine egne holdninger og værdier gennem brug af kroppen. Barnet lærer, at indgå i sociale relationer med respekt for sig selv og andres holdninger og værdier. Læringen kan foregå ved for eksempel, at tilbyde en gruppe børn, en eller flere slåslege, som er tilrettelagt af en pædagog/medhjælper, hvor børnene både før, under og bagefter bliver gjort bevidst om, hvad det er vi gør, og hvorfor vi gør det. En slåsleg kan for eksempel foregå gennem sanselege, kamplege eller iscenesatte konfliktlege.

*Michael Blume er forfatter til bogen ”Slåskultur”