TOPI

Løvspring arbejder pædagogisk med TOPI, tidlig opsporing og indsats, som Viborg kommune har gjort lovpligtigt i de offentlige insitutioner i 2012.

Vi har valgt at følge trop og vurderer, at det er en rigtig god måde at gøre alle overgange bløde og mest hensigtsmæssige for hvert enkelt barn. Det kan være i forbindelse med overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave, fra børnehave til skole og ved flytning til anden institution, hvor Trivselsskemaet er et godt fagligt redskab til dialog med de kommende pædagoger, som skal overtage barnet og være ansvarlig for barnets videre trivsel og udvikling.

På den måde vil overgangen være opdateret på et fagligt pædagogisk niveau hele tiden, da alle børn i Løvspring to gange årligt, i marts og oktober, bliver arbejdet pædagogisk igennem ved TOPI’s Trivselsskema.

Tryk her for at blive viderestillet til Viborg kommunes hjemmeside for at læse mere herom.