Pædagogisk teori og praksis

Pædagogisk  teori og praksis

Vores største kerneydelse og stolthed er vores faglighed. Vi er optaget af den nyeste viden inden for det pædagogiske fag og vi er i konstant udvikling, individuelt og i fællesskabet.

I venstre kolonne ses hvilke pædagogiske redskaber og metoder som vi anvender i praksis.

“Løvspring er fællesskab, natur og omgivelser i bevægelse.

Vi inspirerer og udvikler til leg og læring for livet.”