Om Løvspring

Om Løvspring

Løvspring åbnede den 1. maj 2006 ved Viborg Idrætshøjskole.

Højskolens beliggenhed i naturskønne omgivelser ved skov og sø og tæt på byen gør sammen med skolens mange gode idrætsfaciliteter stedet ideelt for Løvspring. Fordi vi sætter fokus på krop, leg, bevægelse, sprog, udeliv og sund kost. Vi ser muligheden for at udvikle en ganske særlig institution, der kan give børnene:

 1. Gode bevægelseserfaringer og –vaner.
 2. En alsidig motorisk udvikling, der giver robusthed, styrke og selvtillid.
 3. Glæde og erfaringer ved mange forskellige miljøer (skov, vand, græs, sand motoriksal, boldhaller osv.).
 4. En kreativ og sproglig udvikling i de forskellige rum.
 5. Glæde ved sund og varieret kost.
 6. Stimulation af fantasi og kreativitet.
 7. Almene og sociale færdigheder.

 

Løvsprings værdigrundlag

Løvspring er udviklet i overensstemmelse med højskolens værdigrundlag. Konceptet for en institution med fokus på bevægelse og natur giver mulighed for at videregive og videreudvikle den erfaring, som højskolen gennem årene har opnået inden for uddannelse af idrætsledere og friluftsvejledere og inden for praktisk børneidræt. Skolen råder endvidere over et køkken med stor erfaring i fremstilling af sund kost.

Vi er en privat institution med et børnetal på 100 børn fra 0-6 år i vores vuggestue og børnehave. Vi er inddelt i 3 aldersopdelte basisgrupper i vuggestuen og 3-4 aldersopdelte basisgrupper i børnehaven, hver gruppe deler sig ydermere i mindre grupper for større nærvær. Vi får maden leveret fra højskolens køkken, en del af tilberedningen sker her i børnehaven, hvor børnene har mulighed for at deltage aktivt.

Personalegruppen i Løvspring består af reflekterende medarbejdere med forskellige kompetencer og uddannelser;

 • 15 pædagoger
 • 1 pædagogisk assistent
 • 10 pædagogmedhjælpere
 • Studerende fra Viborg Seminariet
 • 1 ernæringsassistent i børnehaven
 • 1 køkkenassistent i vuggestuen
 • 5 vikarer

Vi har et højt fagligt niveau og vægter pædagogisk dokumentation som en del af vores ugestruktur. Marte Meo metoden og dens principper er vores pædagogiske fundament.

Løvsprings kultur og kerneydelser er vores stolthed.