Udvalg

Udvalg

Når man siger Løvspring, siger du også fællesskab!

MIF- udvalg i Løvspring

Løvsprings MIF-udvalget består af pædagogmedhjælpere og pædagoger fra både vuggestuen og børnehaven. Dette er for at give den bredeste vifte af repræsentanter fra personalet i Løvspring. MED-udvalget er et tiltag i Løvspring og giver langt større medindflydelse og medbestemmelse for medarbejderne og ligeledes en flad ledelsesstruktur. Herved ses og høres alle i forhold til større beslutninger, personalehåndbog, politikker, retningslinjer og lignende som vil komme i en hver organisation.

Udvalget består af:

Medlem og AMR, Maja Andersen, pædagog og vuggestuekoordinator
Medlem, og AMR, Tina L. Sønderbek, pædagog og børnehavekoordinator
Medlem og TR for pædagogmedhjælpere og ass., Annike Pedersen, pædagogisk assistent vuggestuen
Medlem og TR for pædagoger, Helle B. Mikkelsen, pædagog børnehaven
Næstformand, Mette S. Jensen, Fag- og Udviklingspædagog vuggestuen
Formand, Carina Høgfeldt, Leder

MIF-udvalg er godt for en organisation, både for drøftelser, diskussioner osv. som viderebringes til personalemøder, forældrerådet og bestyrelsesmøder. Det skaber en god dynamik, giver ejerskab og god energi for alle, til et fælles mål og delmål.

Kostudvalg

Varetager informationen mellem Løvspring og højskolens køkken, for at optimer vores samarbejde omkring sundt og næringsfyldt kost.

Udvalget består af:

Maja Andersen, pædagog og vuggestuekoordinator

Tina L. Sønderbek, pædagog og børnehavekoordinator

Bitten F. Piilgaard, køkkenassistent vuggestuen

Maria Poulsen, Ernæringsassistent børnehaven

Ernæringsassistent fra køkkenet på GIV

IT-udvalg

Løvspring er beriget med et IT-udvalg som er tovholder for IT, medie og Løvsprings generelle kommunikationsformer via det elektroniske og skriftsproglige.
Så som; Ipad, Instragram, Løvsprings hjemmesiden m.m.

Udvalget består af:
Carina Høgfeldt, leder
Katja, pædagog vuggestuen
Brian Beier Hessellund, pædagog børnehaven

Legepladsudvalg

Legepladsudvalget er sammensat af et bestyrelsesmedlem, Løvsprings arbejdsmiljørepræsentant(AMR) og et forældrerådsmedlem. Denne sammensætning er for at ramme bredt og professionelt i institutionen.
Legepladsudvalget står primært for Løvsprings arbejdsdage, hvor inde og ude arealerne holdes ved lige eller fornyes.

Udvalget består af:

Tina L. Sønderbek, AMR og medarbejder

Maja Andersen, AMR og medarbejder

Et bestyrelsesmedlem

Et forældrerådsmedlem eller anden forældre i Løvspring