Udvalg

Udvalg

Når man siger Løvspring, siger du også fællesskab!

MIF- udvalg i Løvspring

Løvsprings MIF-udvalget består af pædagogmedhjælpere og pædagoger fra både vuggestuen og børnehaven. Dette er for at give den bredeste vifte af repræsentanter fra personalet i Løvspring. MIF-udvalget er et tiltag i Løvspring og giver langt større medindflydelse og medbestemmelse for medarbejderne og ligeledes en flad ledelsesstruktur. Herved ses og høres alle i forhold til større beslutninger, personalehåndbog, politikker, retningslinjer og lignende som vil komme i en hver organisation.

Udvalget består af:

AMR i børnehaven, Nina Velling Pedersen, pædagog
AMR i vuggestuen, Katja Andersen, pædagog
Repræsentant for børnehaven: Peter Amby, pædagog
Repræsentant for vuggestuen: Camilla Winther, pædagog
TR for pædagogmedhjælpere og ass.: Annike Pedersen, pædagogisk assistent
TR for pædagoger: Louise Olesen, pædagog
Koordinator og stedfortræder i vuggestuen: Maja Andersen, pædagog
Koordinator og stedfortræder i børnehaven: Tina Christiansen, pædagog
Leder, for både vuggestuen og børnehaven: Carina Høgfeldt

MIF-udvalg er godt for en organisation, både for drøftelser, diskussioner osv. som viderebringes til personalemøder, forældrerådet og bestyrelsesmøder. Det skaber en god dynamik, giver ejerskab og god energi for alle, til et fælles mål og delmål.

Kostudvalg

Varetager informationen mellem Løvspring og højskolens køkken, for at optimer vores samarbejde omkring sund og næringsfyldt kost.

Udvalget består af:

Maja Andersen, pædagog og vuggestuekoordinator

Tina Christiansen, pædagog og børnehavekoordinator

Maria Poulsen, ernæringsassistent i børnehaven

Ernæringsassistent fra køkkenet på højskolen

IT-udvalg

Løvspring er beriget med et IT-udvalg som er tovholder for IT, medie og Løvsprings generelle kommunikationsformer via det elektroniske og skriftsproglige.
Så som; IPad, computere, Instagram, Løvsprings hjemmesiden m.m.

Udvalget består af:
Katja Andersen, pædagog i vuggestuen
Peter Amby, pædagog i børnehaven