Forældreråd

Forældreråd

Forældrerådet arrangerer sociale arrangementer i børnehaven og vuggestuen.
Forældrerådet samarbejder med bestyrelsen/den daglige leder.

Forældrerådet tilrådes at have 10-12 medlemmer og det tilstræbes, at alle grupper i Løvspring er repræsenteret i forældrerådet.

Der afholdes ca. 5 møder om året. Møderne benyttes som hovedregel til planlægning af de sociale arrangementer. Dog er det et fast punkt på første møde efter sommerferien, at årshjulet gennemgås og de aktuelle datoer fastlægges et år frem.

 

Hvordan kommer man i forældrerådet:
Der er altid plads til nye forældre i forældrerådet. Hvis du som forældre har lyst til at være en aktiv del af Løvspring, så kontakt en af de forældre, der allerede er i forældrerådet. Det er helt op til den enkelte, hvor længe man har lyst til at være en aktiv del af forældrerådet.

Forældrerådets opbygning:
I forældrerådet skiftes vi til at tage referat og indkalde til nyt møde. Der er fælles ledelse og alle bidrager med det, de har tid og lyst til i forbindelse med afholdelse af sociale arrangementer.

Der vælges en kasserer, som administrerer forældrerådets konto.
Der vælges en hjemmeside-ansvarlig, som kan kontaktes af de øvrige medlemmer, når de har informationer, der skal ligges ud på Løvsprings hjemmeside.
Der vælges en opslagsansvarlig, som sørger for at lave diverse opslag til opsætning i Løvspring.

Forældrerådets opgaver:
Ansvarlig for planlægning samt afholdelse af sociale arrangementer:
– Fastelavnsfest.
– Sommerfest.
– Juletræsfest.
– Fællesspisning for alle grupper i Løvspring, 1-2 gange årligt.