De Grønne spire

De Grønne Spire

Løvspring har fået De grønne spirers grønne flag. “I Løvspring arbejder man pædagogisk og målrettet med at give børnene del i naturen”
Grønne Spirer er friluftsrådets landsdækkende grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Med Grønne Spirer ønskes det at støtte det sunde børneliv, hvor naturen bruges aktivt.

 

Det blå - spring - ud i naturen flag 2021