Idræt i Løvspring

Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, er læreplanstemaet: krop, sanser og bevægelse, særligt relevant for Løvspring, da vi er en natur- og idræts institution.

Vi vægter derfor bevægelse og motorik højt i hverdagen. Vi har fokus på at børnene stimuleres igennem fysiske aktiviteter og bevægelse hverdag og med vores aktive ugestruktur. Vi har for øje at børnene præsenteres for mange forskellige kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber. Det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer, – hvor de voksne er gode rollemodeller.

Løvspring er beriget med forskellige bevægelses arenaer

Vi har institutionens legeplads, som er bygget op med flere niveauforskelle med skrænter, trapper og klatretræer. Endvidere er legepladsen indrettet med forskellige legeredskaber, som klatrer reb og dæk, rutsjebane, hængekøjer og kolbøttestativ. Løvspring har både i vuggestuen og børnehaven en stor terrasse, som danner rammerne for fodbold, hockey, slåskultur-lege og dans – kun fantasien sætter grænser.

Viborg Idræts Højskole (VIH) der er en del af Løvsprings samarbejdspartner, som vi gør stor brug af i vores ugestruktur. Alle børnegrupper tager på VIH og benytter sig af halfaciliteterne, svømmehallen, klatrevægge og atletikbanen. Denne arena giver os mulighed for at afholde svømmeforløb, hvor børnene øver sig i at blive trygge ved vand og styrkes i deres motoriske udvikling igennem bevægelse og leg i vand. I Løvspring prioriterer vi også cykelforløb, for at gøre børnene fortrolige og glade for at cykle, samt styrke deres koordinations- og balance evne.

Forstbotanisk have, Søndersø, Nordisk park og Ø-dalen er en del af Løvsprings omkring liggende rammer. Vi vægter brugen af disse naturomgivelser højt i vores hverdag. Naturens ”legeplads” giver børnene forskellige motoriske udfoldelsesmuligheder og vækker deres nysgerrighed og sanseapparater, som er med til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Alt ovenstående er med til at understøtte børnenes naturlige lyst til at udforske og eksperimenterer brugen af egen krop; herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse, samt kroppens generelle muligheder for indlæring.

I Løvspring er vi beriget med en Motorikvejleder

I Løvspring har vi ansat en uddannet motorikvejleder, som kan screene og motoriskteste børnenes primære sanser. Vi tilbyder motorisk sparring og rådgivning både til forældre og personalet imellem. Herved opnår vi, at børnene bliver hensigtsmæssigt stimuleret, som danner et godt grundlag for trivsel, samt styrker deres forudsætninger for indlæring og skoleparathed.