Klatring

I Løvspring prioriterer vi natur og idræt, hvor klatring i 2023 blev endnu en kerneydelse til vores skovedage og haldage.
Klatring giver Løvspring en helt ny dimension og andre muligheder for at etablere vilde, risikofyldte og anderledes pædagogiske aktiviteter i vores hverdag. Vi kan lave kæmpegynger, klatrebaner, High Rope baner, svævebaner, rappelling, rebklatring, kassestabling, træklatring, vægklatring og meget mere. Vi har stor fokus på trivslen, den positive udvikling og sikkerheden. Sværhedsgraden i aktiviteterne justeres afhængig af hvilken aldersgruppe og hvor børnene er i deres udvikling. I Løvspring kan vi gennem klatring skabe et pædagogisk lege- og læringsmiljø, som kan udvide børnenes deltagelsesmuligheder på tværs af alder, køn, social og kulturel baggrund.