Natur i Løvspring

Med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, er læreplanstemaet: natur, udeliv og science, særligt relevant for Løvspring, da vi er en natur- og idræts institution.

Løvsprings omgivelser består af klostermarken, Forstbotanisk have, Nordisk Park, Brodingbjerg og Søndersø. Disse omgivelser bruger vi meget tid i gennem hele kalenderåret.

Friluftsliv for børn betyder at alle børn skal have mulighed for at komme ud i naturen. Børn har brug for naturoplevelser, der appellerer til alle sanser og pirrer børns naturlige nysgerrighed.

Børn skal have et forhold til naturen

Udeliv er godt børneliv. Børn og unge har ret til et aktivt liv i og med naturen. De skal opleve værdien ved friluftsaktiviteter, føle glæden og tilknytningen til naturen samt udvikle en bæredygtig adfærd. Det giver værdi for det enkelte barn eller unge i form af psykisk, fysisk og social trivsel. Og det giver værdi for os alle sammen, når børn og unge bidrager til – og giver os et venligt puf – i retning af en mere bæredygtig verden.

Børn og unge skal kende værdien af kvashegn, naturens ressourcer og menneskets rolle i samspillet med naturen. I Løvspring er vi med til at sikre at alle børn får et forhold til naturen.

Løvsprings rammer er unikke for børn. Rammerne er et godt udgangspunkt for børnenes personlige udvikling, for at imødekomme børnenes nysgerrighed og videbegærlighed, og som ramme for fordybelse og fællesskaber. Denne mulighed skal vi gribe, understøtte og tage dybt alvorligt.

I Løvspring arbejder vi for, at børn  får et styrket forhold til naturen ved at arbejde fagligt i og med naturen. Til det arbejder bruger vi naturdannelsens fem elementer som ses i modellen herunder.