Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner

Løvsprings fundament til Pædagogiske Læreplaner 2015

Indkulturering[1] og Marte Meo[2] danner den pædagogiske fagdidaktik i Løvspring.

Indkulturering er leg med læring og uformelle læringsmiljøer, som for Løvspring giver den mest meningsfulde faglighed i den pædagogiske praksis.

Marte Meo er grundlaget for Løvsprings anerkendende tilgang og kommunikation med børn, forældre, personalet og vores samarbejdspartnere. Vi bestræber os hverdag på, at anvende en god og rar udviklingstone[3] som giver positiv udvikling.

I Løvspring leger, lærer, bevæger, inspirerer og udvikler vi os for livet. Børnenes tid i Løvspring har afgørende betydning for deres fremtid som verdensborgere og hele mennesker. Derfor er Løvspring præget af livsbekræftende engagement, initiativ og fornemmelse for vores fælles vision:

“Løvspring er fællesskab, natur og omgivelser i bevægelse.
Vi inspirerer og udvikler til leg og læring for livet.”


[1] Kjeld Kjertmann, can. pæd. med speciale i dansk og læsning. Ph.d.-grad med en afhandling om skriftsprog og skolestart. (Bilag)

[2] Jytte Birk Sørensen, Marte Meo supervisor, Lektor i psykologi, cand. scient soc. psyk. (Bilag)

[3] Charlotte Palludan, Lektor ved Danmarks Pædagoghøjskole (Bilag)

Herunder kan i se de 6 forskellige Pædagogiske læreplaner for Løvspring.

Opdateret første halvår 2015.

Alsidig personlig udvikling

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Natur og natur fænomener

Kulturelle udtryksformer