Indmeldelse

Indmeldelse i Løvspring

Ønsker du at indmelde dit barn i Løvspring skal du benytte indmeldelsesblanketten.

Ved registrering på ventelisten eller indmeldelse til Løvspring i Viborg betales et gebyr på kr. 500,00 pr. barn, dog max. Kr. 1.000,00 pr. familie. Dette beløb vil ikke blive tilbagebetalt ved barnets udmeldelse af Løvspring/ventelisten, men vil indgå i en fond til særlige aktiviteter eller nyanskaffelser til Løvspring.

Indbetaling skal ske på reg. 8491 konto 4561999266

Løvsprings prisliste 2021

Vuggestue plads m. fuldkostordning:

i alt: 4.495,00 KR

Børnehave plads m. fuldkostordning:

i alt: 2.930,00 KR

Løvspring prisregulerer pr. 1/1-2021 til henholdsvis 4.495,00 kr. for en vuggestueplads og 2.930,00 kr. for en børnehaveplads. Denne pris er med fuldkostordning i alle 12 måneder.

Der yders søskenderabat og økonomisk friplads efter kommunale regler i alle årets måneder på nær i juli. Løvspring modtager ikke driftstilskud fra Viborg kommune i juli måned.

Løvspring har følgende lukkedage: d. 24. dec. og d. 31. dec. ellers ingen lukkedage eller fælles sommerpasning med de kommunale institutioner.

Alle børn betaler vuggestuetakst, indtil den måned, barnet fylder 3 år. Der vil naturligvis være overensstemmelse med normeringen, uanset om barnet går i vuggestuen eller børnehaven.

Al henvendelse vedrørende dit barn og ventelisten bedes ske på e-mail – info@loevspring.dk

Ønsker du at melde dit barn ud af Løvspring, skal du benytte udmeldelsesblanketten.