Indmeldelse

Indmeldelse i Løvspring

Ønsker du at indmelde dit barn i Løvspring skal du benytte indmeldelsesblanketten.

Ved registrering på ventelisten eller indmeldelse til Løvspring i Viborg betales et gebyr på kr. 500,00 pr. barn, dog max. Kr. 1.000,00 pr. familie. Dette beløb vil ikke blive tilbagebetalt ved barnets udmeldelse af Løvspring/ventelisten, men vil indgå i en fond til særlige aktiviteter eller nyanskaffelser til Løvspring.

Indbetaling skal ske på reg. 8491 konto 4561999266

Løvsprings prisliste 2019

Vuggestue plads m. fuldkostordning:

i alt: 3.993,00 KR

Vuggestue juli:

i alt: 3.040,00

Børnehave plads m. fuldkostordning:

i alt: 2.809,00 KR

Børnehave juli:

i alt: 3.040,00

Alle børn betaler vuggestuetakst, indtil den måned, barnet fylder 3 år. Der vil naturligvis være overensstemmelse med normeringen, uanset om barnet går i vuggestuen eller børnehaven.

Der yders søskende og økonomisk friplads efter kommunale regler.

Løvspring har ingen lukkedage om året. Sommerperiodens betaling af juli måned er ligeligt fordelt for vuggestuen og børnehaven, da Løvspring som privat institution intet tilskud får fra kommunen. Altså har Løvspring ingen fælles sommerpasning med de kommunale institutioner.

Al henvendelse vedrørende dit barn og ventelisten bedes ske på e-mail – info@loevspring.dk

Ønsker du at melde dit barn ud af Løvspring, skal du benytte udmeldelsesblanketten.