Indmeldelse

Indmeldelse i Løvspring

Ønsker du at indmelde dit barn i Løvspring skal du benytte indmeldelsesblanketten.

Ved registrering på ventelisten eller til Løvspring i Viborg betales et gebyr på kr. 500,00 pr. barn, dog max. Kr. 1.000,00 pr. familie. Dette beløb vil ikke blive tilbagebetalt ved barnets udmeldelse af Løvspring/ventelisten, men vil indgå i en fond til særlige aktiviteter eller nyanskaffelser til Løvspring.

Indbetaling skal ske på reg. 8491 konto 4561999266

Indmeldelsesblanket

DD skråstreg MM skråstreg ÅÅÅÅ
Samtykke til at få TOPI-overlevering fra tidligere dagtilbud:(Påkrævet)
Har barnet søskende i Løvspring?(Påkrævet)
Har barnet fulgt det almindelige danske vaccinationsprogram?(Påkrævet)

Forælder 1

Forælder 2

Forældrebetalingen

Forældrebetalingen sker forud den 10. i hver måned. Juli måned er ikke betalingsfri. Denne måned betales et fast beløb, som I finder på vores hjemmeside under indmeldelse i Løvspring. Ved overskridelse af betalingsfristen forventes et gebyr på kr. 100,00. Hvis pengene ikke er betalt for 2 måneder, vil Løvspring kunne udmelde barnet med øjeblikkeligt varsel. Som forældre forpligter jeg mig til at kontakte Løvsprings leder, hvis der er problemer med at overholde betalingsfristen.

Depositum

Der skal indbetales et depositum på 3.500,00 14 dage inden barnet starter i Løvspring. Depositummet returneres når barnet holder i Løvspring.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 2 måneders varsel til en måneds udgang. Udmeldelsesblanketten findes på hjemmesiden. Hvis fraflytning i opsigelsesperioden, skal der betales både forældrebetaling samt kommunens driftstilskud pr. barn.

Løvsprings prisliste 2024

Vuggestue plads m. fuldkostordning:

i alt: 5.405,00 KR

Børnehave plads m. fuldkostordning:

i alt: 3.336,00 KR

Denne pris er med fuldkostordning i alle 12 måneder.

Der yders søskenderabat og økonomisk friplads efter kommunale regler i alle årets måneder på nær i juli. Løvspring modtager ikke driftstilskud fra Viborg kommune i juli måned.

Løvspring har følgende lukkedage: d. 24. dec. og d. 31. dec. Er der under 8 børn tilmeldt i uge 52/53 (mellem jul og nytår) holdes der ligeledes lukket. (Se Løvsprings politik for juleferien her) Ellers ingen lukkedage eller fælles sommerpasning med de kommunale institutioner.

Alle børn betaler vuggestuetakst, indtil den måned, barnet fylder 3 år. Der vil naturligvis være overensstemmelse med normeringen, uanset om barnet går i vuggestuen eller børnehaven.

Der vil hvert år ske en prisregulering af betalingen pr. 1. januar. Dette med baggrund i kommunens prisreguleringer samt driftstilskud for det kommende år. Sådan har det været siden Løvspring blev grundlagt i 2006.

Al henvendelse vedrørende dit barn og ventelisten bedes ske på e-mail – info@loevspring.dk

Ønsker du at melde dit barn ud af Løvspring, skal du benytte udmeldelsesblanketten.