Lopper

Personalet i Loppe gruppen

Maja Andersen
Pædagog i vuggestuen, AMR,
vuggestuekoordinator.
maja@loevspring.dk
Ansat siden marts 2014

Bitten Falbe Piilgaard
Medhjælper i Vuggestuen.
Ansat siden Februar 2017.
bitten@loevspring.dk

Line  Sørensen

3. års studerende

juni – december 2018

Loppernes ugestruktur

Mandag: Hjemmedag

Tirsdag: Skovdag

Onsdag: Haldag

Torsdag: Udedag

Fredag: Tværsdag