Lopper

Personalet i Loppe gruppen

Maja Andersen
Pædagog i vuggestuen, AMR,
vuggestuekoordinator.
maja@loevspring.dk
Ansat siden marts 2014

Katja Andersen
Pædagog i Vuggestuen.
Ansat siden september 2017.
katja@loevspring.dk

Rikke Guldbrandsen

3. års studerende

Juni – December 2019

Loppernes ugestruktur

Mandag: Hjemmedag

Tirsdag: Skovdag

Onsdag: Haldag

Torsdag: Udedag

Fredag: Tværsdag