Sansemotorik

Sansemotorik

I Løvspring er vi beriget med en Motorikvejleder, Gitte Museth Høgh, pædagog i børnehaven.

Børn har dagligt brug for bevægelse og fysisk aktivitet, da deres sanseapparat har brug for stimuli og udfordring. Børnenes motorisk udvikling har stor betydning for deres trivsel og indlæring. I Løvspring skaber vi rammerne for, at børnene kan bruge deres krop og stimulerer deres sanser både ude og inde. Børnenes sanser stimuleres gennem fysisk udfoldelse i skoven, svømmehallen, hallen, atletikbanen, legepladsen, klatrevæggen og ”Hulen” i børnehaven, samt motorikrummet i vuggestuen.

Børnenes sanser og motorik stimuleres og udfordres både i strukturrede og i de spontane aktiviteter.

I Løvspring har vi ansat en uddannet motorik vejleder, som kan screene og motorisk teste børnenes primære sanser. Vi tilbyder motorisk sparring og rådgivning både til forældre og personalet imellem. Herved opnår vi, at børnene bliver hensigtsmæssigt stimuleret, som danner et godt grundlag for trivsel, samt styrker deres forudsætninger for indlæring og skoleparathed.