Sansemotorik

Sansemotorik

I Løvspring er vi beriget med en Sansemotorisk terapeut, Mette Skovgaard Jensen pædagog i vuggestuen.

Børn har dagligt brug for bevægelse og fysisk aktivitet, da deres sanseapparat har brug for stimuli og udfordring. Børnenes motorisk udvikling har stor betydning for deres trivsel og indlæring. I Løvspring skaber vi rammerne for, at børnene kan bruge deres krop både ude og inde. Børnenes sanser stimuleres gennem fysisk udfoldelse i skoven, svømmehallen, hallen, atletikbanen, legepladsen, klatrevægen og ”Hulen” i børnehaven, samt motorikrummet i vuggestuen.

Børnenes motorik stimuleres og udfordres både i strukturrede og i de spontane aktiviteter.

I Løvspring har vi ansat en uddannet motorik vejleder, som kan screene og motorisk teste børnenes primære sanser. Vi tilbyder motorisk sparring og rådgivning både til forældre og personalet imellem. Herved opnår vi, at børnene bliver hensigtsmæssigt stimuleret og deres forudsætning for skoleparathed styrkes.