Arbejdsgrupper

Udvalg

Når man siger Løvspring, siger du også fællesskab!

MED- udvalg i Løvspring

Løvsprings MED-udvalget består af pædagogmedhjælpere og pædagoger fra både vuggestuen og børnehaven. Dette er for at give den bredeste vifte af repræsentanter fra personalet i Løvspring. MED-udvalget er et tiltag i Løvspring og giver langt større medbestemmelse for medarbejderne og ligeledes en flad ledelsesstruktur. Herved ses og høres alle i forhold til større beslutninger, personalehåndbog, politikker, retningslinjer og lignende som vil komme i en hver organisation.

Udvalget består af:
Medlem og AMR, Maja Andersen, pædagog vuggestuen
Medlem, Mette S. Jensen, pædagog og vuggestuekoordinator
Medlem, Tina Andersen, pædagogmedhjælper børnehaven
Medlem og TR, Helle B. Mikkelsen, pædagog børnehaven
Næstformand og AMR, Tina L. Sønderbek, pædagog og børnehavekoordinator
Formand, Carina Høgfeldt, Leder

MED-udvalg er utrolig godt for en organisation, både for drøftelser, diskussioner osv. som viderebringes til personalemøder, forældrerådet og bestyrelsesmøder. Det skaber en god dynamik, giver ejerskab og god energi for alle, til et fælles mål og delmål.

Se MED-udvalgets forretningsorden her.

Kostudvalg

Varetager informationen mellem Løvspring og GIVs køkken, for at optimer vores samarbejde omkring sundt og næringsfyldt mad.

Udvalget består af:
Mette Jensen, Pædagog Vuggestuen og vuggestuekoordinator
Maria Poulsen, Ernæringsassistent børnehaven
Ernæringsassistent fra køkkenet på GIV

Kommunikationsudvalg

Løvspring er beriget med et kommunikationsudvalg som er tovholder for IT, medie og Løvsprings generelle kommunikationsformer via det elektroniske og skriftsproglige.
Så som; Ipad, Instragram, Løvsprings hjemmesiden m.m.

Udvalget består af:
Carina Høgfeldt, leder
Camilla Vinter, pædagog
Brian Beier Hessellund, pædagog

Legepladsudvalg

Legepladsudvalget er sammensat af et bestyrelsesmedlem, Løvsprings arbejdsmiljørepræsentant(AMR) og et forældrerådsmedlem. Denne sammensætning er for at ramme bredt og professionelt i institutionen.
Legepladsudvalget står primært for Løvsprings arbejdsdage, hvor inde og ude arealerne holdes ved lige eller fornyes.

Udvalget består af:
Tina L. Sønderbek, AMR og medarbejder, tina@loevspring.dk

Mfl.