Hvordan de skaber trivsel i Vuggestuen Løvspring

Debatten om forholdene i vuggestuer er vigtig. Men den har sat pædagoger i et negativt lys, som ikke passer helt på virkeligheden, mener vuggestueleder.

Af Karoline Back, journalist, Viborg Stifts Folkeblad,d . 18.05.2012

Historierne om vuggestuebørn, der svigtes af uengagerede pædagoger, kan Mette Skovgaard Jensen, leder i Vuggestuen Løvspring i Viborg, ikke helt genkende. Hun mener, at der måske nok er tale om et ‘københavnerfænomen’, og at Ole Henrik Hansen, forsker i børneliv, måske har konkluderet på et for snævert undersøgelsesgrundlag.

Alligevel er debatten god og vigtig, mener vuggestuelederen:

“Det er rigtig godt, at vi får snakket om de her ting og tager et kritisk kig på vores hverdag. Gør vi det, vi siger, at vi vil gøre? Lever vi op til vore pædagogiske værdier? Hvad er trivsel, og hvordan skaber vi det? Den refleksion er rigtig god.”
Vi har brug for de rigtige hænder

Når talen falder på trivsel og fokus på det enkelte barn, er Mette Skovgaard Jensen enig med Ole Henrik Hansen: Det drejer sig i højere grad om at have de rigtige hænder end flere hænder. Og om at engagere sig og være glad for sit fag.“Man kan sagtens stimulere og følge det enkelte barns behov, hvis man som personalegruppe er indstillet på at få det til at lykkes og er i dialog omkring hverdagen. Det handler rigtig meget om at kunne se mulighederne frem for at lade sig begrænse,” siger vuggestuelederen.

Pædagoger passer ikke bare børn udtaler Mette Skovgaard Jensen der ærgrer sig over det negative billede, der er blevet tegnet af pædagogfaget. Hun synes, at det er ærgerligt og kritisk, at pædagogfaget i kølvandet på vuggestuedebatten har fået et blakket ry. Debatten har, oplever hun, cementeret fordomme som, “alle kan da blive pædagog” og “pædagoger passer bare børn og drikker kaffe.”“Jeg bliver da ramt på min faglighed, når jeg møder den ret fordomsfulde kritik af vuggestuer og pædagogfaget, som jeg ser som et seriøst og krævende fag. For pædagoger passer jo ikke bare børn. Jeg overvejer hele tiden, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til det enkelte barn, den enkelte forælder og i den enkelte situation,” siger Mette Skovgaard Jensen.